September 21, 2006: Leggett to Fort Bragg, California